آگاهی ذهنی

آگاهی ذهنی و کاردرمانی

آگاهی ذهنی و کاردرمانی

آگاهی ذهنی عبارت است از جلب توجه فرد به تجربیات، حضور در لحظه و بازگرداندن آگاهی به خود برای اتصال ذهن و بدن. مجموعه ای از ابزارها و به سان میانجیگری است که می تواند به

بیشتر بخوانید...

میخواهید بهترین خدمات توانبخشی را دریافت کنید؟

فقط روی دکمه زیر کلیک کنید...