یوگا و کاردرمانی

یوگا و کاردرمانی

یوگا و کاردرمانی

بین یوگا و کاردرمانی یک ارتباط ذاتی وجود دارد. هر دو اهمیت ذهن، بدن و روح را برجسته می کنند. با تمرینات یوگا دستاوردهای خوبی حاصل می شوند که می توانند نتایج کاردرمانی انجام شده

بیشتر بخوانید...

میخواهید بهترین خدمات توانبخشی را دریافت کنید؟

فقط روی دکمه زیر کلیک کنید...